• Maak uw keuze

Ventilatietechniek

De juiste hoeveelheid lucht, in de juiste snelheid, op de juiste plaats bij uw dieren. Het is een belangrijke voorwaarde voor een gezond klimaat. Ook een goed minimum-ventilatieniveau is belangrijk voor het beheersen van CO2, vocht, ammoniak en stof in de stal. Als de klimaatcomputer de actuele klimaatbehoefte voor de stal heeft bepaald, garandeert de meet- en regelunit exact de juiste hoeveelheid lucht. Een warmtewisselaar kan een goede aanvulling zijn om een beter en energiezuiniger klimaat in de stal te realiseren. Hierbij wordt de binnenkomende buitenlucht opgewarmd met de af te voeren stallucht. Dit kan bij zowel pluimvee- als varkensstallen toegepast worden.

Varkenshouderij

De meest voorkomende manier van ventileren in de varkenshouderij is centrale ventilatie. Dit systeem is geschikt voor afdelingen met vleesvarkens, zeugen en biggen. Met een centraal afzuigkanaal kan het emissiepunt van de stal worden verlegd. Een luchtwasser kan worden toegepast voor de (vereiste) nabehandeling van de ventilatielucht.

In een systeem met centrale afzuiging wordt de lucht afgezogen door afzuigventilatoren in het centrale kanaal. Iedere afdeling heeft een meet- en regelunit die continu heel nauwkeurig de luchtverversing per afdeling meet en regelt. De afdeling met de hoogste ventilatiebehoefte bepaalt de snelheid van de afzuigventilatoren, die geregeld worden met een frequentieregelaar.

Dankzij deze correctie en het toepassen van meet- en regelunits en een frequentieregelaar wordt energie bespaard, gaan de stookkosten omlaag en zijn dieren gezonder in vergelijking met traditionele systemen.

Pluimveehouderij

In de pluimveehouderij is de meest voorkomende manier van ventileren de combi(lengte)ventilatie. Hierbij bevinden aan beide zijden van de stal zogenaamde luchtinlaatventielen en in de nok of gevel geregelde en geschakelde ventilatoren. Door een naadloos samenspel van luchtinlaatventielen, geschakelde en geregelde ventilatoren, aangestuurd door een klimaatcomputer, is men gegarandeerd van een goede klimaatbeheersing voor de dieren.

De juiste hoeveelheid lucht, in de juiste snelheid op de juiste plaats bij uw dieren. Het is een belangrijke voorwaarde voor een gezond klimaat. Ook een goed minimum-ventilatieniveau is belangrijk voor het beheersen van CO2, vocht, ammoniak en stof in de stal. Als de klimaatcomputer de actuele klimaatbehoefte voor de stal heeft bepaald, garandeert de meet- en regelunit exact de juiste hoeveelheid lucht.

Rundveehouderij

In de rundveehouderij wordt bij vleesproductie vaak op gelijke wijze geventileerd en gestuurd als in varkensstallen. Dit omdat er vaak ook meerdere afdelingen zijn en luchtbehandeling met centrale afzuiging via wasser mogelijk is. Bij melkproductiebedrijven wordt de luchtinlaat aan de zijkant gestuurd via een weerstation in combinatie met klimaatcomputer. Bij hogere temperaturen wordt via ventilatoren (maxfan of V-snaar) extra luchtbeweging in gang gezet.

Tot uw dienst!

Wilt u meer weten? Wij denken graag met u mee en gaan met plezier een vrijblijvend adviesgesprek aan. 

Elektro-Installatiebedrijf Van Lanen BV | Meulenveldt 15 | 5451 HV  MILL | +31 485 451 946 | E-mail: info@etbvanlanen.nl | Facebook | | LinkedIn | Instagram