• Maak uw keuze

Inspectie

Hoe veilig is uw elektrische installatie? De wet- en regelgeving met betrekking tot de veiligheid (ARBO) van elektrische installaties is de laatste jaren aangescherpt. En deze blijft veranderen. Een inspectie is bovendien een momentopname. Daar komt bij dat tegenwoordig veel randapparatuur wordt toegevoegd aan installaties, waardoor de belasting stijgt. Het gevolg is een groter risico op brand. Ook polisvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen worden daarom steeds strenger en een periodieke keuring is dan ook verplicht.

Periodieke inspectie

Met een periodieke inspectie worden eventuele defecten tijdig opgespoord. Daarmee minimaliseert u de kans op brand, ongevallen en storingen. Van Lanen is gespecialiseerd in NEN 1010, NEN-EN 50110-1/NEN 3140 inspecties, thermografische meting en inspectie van noodverlichtingsinstallaties. Om elektrische installaties en bijbehorende rapportages te waarborgen, zijn wij aangesloten bij UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.

Onze professionele inspecties zijn onder andere gebaseerd op:

 • Wet- en regelgeving (ARBO)
 • Veilig werken
 • Voorkomen van brandgevaar
 • Verzekeringseisen

Van Lanen kan op een professionele manier uw elektrische installaties inspecteren. U ontvangt hiervan altijd een erkend rapport.

Voordelen van een NEN 1010 opleverinspectie:

 • Onafhankelijk advies over de aanleg van uw elektrische installatie
 • Het voldoen aan de vastgestelde wettelijke normen
 • De veiligheid van de installatie wordt vastgelegd
 • Het binnen de garantieperiode ontdekken van eventuele tekortkomingen
 • De kans op onderbrekingen van de bedrijfscontinuïteit wordt verkleind
 • Bij calamiteiten (bijvoorbeeld na brand) is een erkend inspectierapport een bewijsstuk

Voordelen van een NEN-EN 50110-1/NEN3140 inspectie:

 • Periodieke inspecties dragen bij aan verhoging van de kwaliteit en veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen
 • Systematisch onderzoek naar bronnen van gevaar zorgt voor een veilige werkomgeving
 • Het inschakelen van een onafhankelijk inspecteur voorkomt bedrijfsblindheid
 • Na een ongeval of calamiteit toont het inspectierapport voor de arbeidsinspectie en verzekeraar de kwaliteit en veiligheid van installatie en gereedschappen aan
 • De inspectie kan aanbevelingen voor zuiniger energieverbruik opleveren
 • gewijzigde installatie- en bedrijfsomstandigheden dienen door inspecties aan de norm getoetst te worden

Voordelen van een thermografische inspectie:

 • Het in kaart brengen van eventuele hotspots draagt bij aan de brandveiligheid van installaties
 • Door preventieve inspecties kunnen potentiële problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en opgelost om productieverlies te voorkomen
 • Het risico op storingen wordt verkleind waardoor onderhouds- en energiekosten beperkt blijven

Voordelen van een noodverlichtinginspectie:

 • Er wordt gecontroleerd of uw noodverlichting goed functioneert
 • Accu's worden gecontroleerd en indien nodig vervangen
 • Het uitvallen van de noodverlichting wordt tot een minimum beperkt
 • Tijdig onderhoud aan printplaten en armaturen voorkomt onnodige uitgaven
 • De vluchtroute wordt gecontroleerd
 • Aansprakelijkheid bij calamiteiten wordt voorkomen

Tot uw dienst!

Wilt u meer weten? Wij denken graag met u mee en gaan met plezier een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Elektro-Installatiebedrijf Van Lanen BV | Meulenveldt 15 | 5451 HV  MILL | +31 485 451 946 | E-mail: info@etbvanlanen.nl | Facebook | | LinkedIn | Instagram