• Maak uw keuze

PigStart

Voersysteem voor biggen in het kraamhok

 

Op donderdag 11 april 2019, organiseerde Elektro-installatiebedrijf van Lanen B.V. en TeWe Elektronic, een seminar m.b.t. de techniek en praktijkervaringen van het voersysteem voor biggen in het kraamhok.

Kennis delen over bijvoeren biggen

Als allround elektro-installatiebedrijf is Van Lanen traditioneel een gewaardeerde partner in agroautomatisering. Bij nieuwbouw, uitbreiding of renovatiezorgt de Millse onderneming voor ontwerp en realisatievan een betrouwbare en duurzame elektrotechnischeinstallatie. Doel is een kwalitatief zo hoog mogelijkeleefomgeving voor elke veestapel. Daarvoor werken we samen met diverse leveranciers van klimaatsystemen.Van Lanen ontwerpt en bouwt eigen lichtsystemen,voor agrarische doeleinden. Dat draagt bij aan een betere gezondheid en productiviteit van de dieren. Sinds enkele jaren realiseert het bedrijf ook diverse (grotere) projecten in België, Duitsland en de Balkanlanden. Bovendien levert en installeert Van Lanen al de nodige jaren brijvoerinstallaties.

PigStart

Relatief nieuw is de PigStartvoerinstallatie voor kraambiggen.Gerenommeerde fabrikantVoerkosten zijn een wezenlijke factor binnen elk varkens-, rundvee- en pluimveebedrijf. Goede voeding is van het hoogste belang voor een zo krachtig mogelijke diergroei. Daarnaast dient de afgifte optimaal afgestemd te zijn op de opname van het voer. Die mogelijkheid biedt Van Lanen met brijvoerinstallaties. Dat pakket is enige tijd geleden uitgebreid met een systeem voorhet bijvoeren van biggen, PigStart.

opstelling

Kort gezegd willen we biggen met een optimaal speengewicht. Bovendien willen we een soepele overgang naar de biggenafdeling. Daarvoor biedt Van Lanen een aanvullend brijvoersysteem, dat is ontwikkeld door de Duitse fabrikant TeWe Elektronic. TeWe is sinds 1983 actief in systemen voor diervoeding. Van Lanen is dealer en heeft inmiddels een handvol systemen op diverse locaties geïnstalleerd. Daarmee is voldoende praktijkervaring opgedaan en met zeugenhouders willen we deze kennis delen.

Samenspel

Bij Van Lanen geloven we in het samenspel met de producten van de voerleveranciers. PigStart is er voor het voeren van biggen in de kraamstal. Er bestaan uiteenlopende visies over bijvoeren. Van Lanen gaat niet op de stoel van de voerfabrikant zitten; we willenjuist een systeem leveren dat met elk voerprincipe uit de voeten kan.

Klik hier voor de brochure van PigStart (Duits)

Elektro-Installatiebedrijf Van Lanen BV | Meulenveldt 15 | 5451 HV  MILL | +31 485 451 946 | E-mail: info@etbvanlanen.nl | Facebook | | LinkedIn | Instagram